NË PENSION NË MOSHËN 64-VJEÇARE, NISMA ËSHTË DORËZUAR NË KUVEND DHE QEVERI

Unioni i Sindikatave të Lira i ka dorëzuar Qeverisë dhe Kuvendit një iniciativë për të propozuar dhe miratuar si procedurë urgjente ndryshimet në Ligjin për sigurimin pensional dhe invalidor (PIO).

Nisma është që në seancat e Qeverisë dhe Kuvendit të miratohen urgjentisht ndryshimet në nenin 17 të Ligjit për PIO, me propozimin që i siguruari të fitojë të drejtën e pensionit të pleqërisë me mbushjen e moshës 64 (burra dhe gra) dhe të paktën 15 vjet sigurim shërbimi.

Unioni i Sindikatave të Lira paraqiti iniciativat për tejkalimin e situatës së shkaktuar, siç thanë ata, nga vendimi i pandërgjegjshëm dhe i papërgjegjshëm i Gjykatës Kushtetuese.

Gjithashtu, Unioni i Sindikatave të Lira i ka paraqitur nismë kryetarit të Kuvendit dhe të gjitha klubeve parlamentare për shkarkimin e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të cilët me qëndrimin e tyre kontribuan në vendimin e kontestuar të Gjykatës Kushtetuese.

SHARE