MBI 2,000 PASAGJERË HYNË NË MAL TË ZI PËRMES BOZHAJVE

Mali i Zi është një destinacion i qëndrueshëm dhe i sigurt dhe është i gatshëm të mirëpresë sezonin turistik, sipas policisë kufitare.

Që nga 1 qershori, kur u hapën kufijtë, më shumë se 2,000 pasagjerë kanë hyrë në Mal të Zi përmes pikës kufitare Bozhaj.

Tani për tani, siç thonë ata, nuk ka më ndalim, dhe masat e përcaktuara duhet të respektohen. Nga ana tjetër, pasagjerët janë të kënaqur që mund të vijnë përsëri në Mal të Zi pas një kohe të gjatë.

Sektori i policisë kufitare thotë se ata janë të gatshëm të mirëpresin hapjen e kufijve … Statistikat flasin më së miri për rëndësinë e vendkalimit kufitar Bozhaj.

“Në vitin 2019 kemi pasur 1.942.543 pasagjerë dhe 654.683 automjete. Sa i përket të dhënave krahasuese për pesë muajt e parë të këtij viti, numri i pasagjerëve është më i ulët për 46%, dhe numri i automjeteve me 38% “, tha Vasko Akoviq nga Sektori i Policisë Kufitare.

Që nga hapja e kufijve, përmes vendkalimit kufitar Bozhaj, 984 automjete, përkatësisht 2,170 pasagjerë, kanë hyrë në Mal të Zi.

SHARE