MALI I ZI VAZHDON TË PËRMIRËSOJË MJEDISIN MEDIATIK

Ministri i Kulturës, Aleksandar Bogdanoviq, uroi 3 majin në Ditën Botërore të Lirisë së Medias.

“Pandemia e koronavirusit ka aktualizuar përsëri, në shkallë globale, rolin dhe rëndësinë e mediave dhe veprimit të tyre në interes të publikut. Burimet plurale, në kohë, të bazuara në fakte dhe të besueshme të informacionit publik në Mal të Zi gjatë krizës pandemike kanë demonstruar qëndrueshmërinë e mekanizmit jetësor dhe rolin origjinal të mediave në raportimin dhe edukimin e qytetarëve për të gjitha çështjet përkatëse “, tha Bogdanoviq.

Heqja e pasojave të krizës me përgjegjësi të lartë dhe ndërgjegjësim publik për rëndësinë e qëndrueshmërisë së pluralizmit të skenës mediatike, Qeveria e Malit të Zi ka siguruar, siç kujton Bogdanoviq, mekanizmat financiarë, si dhe mekanizmat e tjerë institucionalë për të mbështetur median, në mënyrë që të përmirësojnë mjedisin e biznesit, si dhe të rrisin lirinë e mediave, si një e drejtë themelore të njeriut.

Duke pasur parasysh të drejtën për lirinë e mendimit dhe të shprehurit, si një e drejtë themelore e njeriut dhe themeli i demokracisë, Ministri Bogdanoviq theksoi se është detyrë e shoqërisë që vazhdimisht të promovojë, respektojë dhe theksojë rëndësinë e profesionit të gazetarisë, por edhe të raportimit objektiv dhe profesional, si themelor parimet e sistemit evropian të vlerave.

“Në këtë kontekst, Mali i Zi po vazhdon të përmirësojë mjedisin mediatik në përputhje me standardet më të larta evropiane me rishikimin e tanishëm të ligjeve për media, siç dëshmohet nga vlerësimet përfundimtare pozitive në këtë proces të analizës së shumëfishtë të monitorimit të ekspertëve të Këshillit të Evropës dhe të Komisionit Evropian,” thuhet në urimin e Bogdanoviqit.

Dita Botërore e Lirisë së Medias, siç vuri në dukje, është në të njëjtën kohë një mundësi dhe një kujtesë për të gjithë subjektet e shoqërisë – sektorin qeveritar dhe joqeveritar, komunitetin akademik dhe mediat, për të afirmuar dhe promovuar lirinë dhe për të promovuar pavarësinë e mediave, si një e mirë demokratike, në përputhje me përvojën dhe vlerat e civilizimit si dhe forumi më i gjerë i debatit për të gjitha çështjet që lidhen me zhvillimin, stabilitetin dhe perspektivën evropiane të shoqërisë.

“Në këtë frymë, duke e ditur se të drejtat nënkuptojnë përgjegjësi, si qytetarë, por edhe si shoqëri, ne presim në mënyrë të arsyeshme që media të respektojë parimet themelore të profesionit dhe standardet etike të vetë-rregullimit në interes të publikut. Në emër të Ministrisë së Kulturës dhe emrin tim personal, u dërgoj urimet e mia të sinqerta për të gjithë profesionistët e mediave me rastin e Ditës Botërore të Lirisë,” përfundon urimi i Ministrit të Kulturës, Aleksandër Bogdanoviq.

SHARE