MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK KA INTENSIFIKUAR AKTIVITETET NË PËRGATITJEN E LIGJEVE NË FUSHËN E SË DREJTËS TREGTARE

Me qëllim të harmonizimit të mëtejshëm të legjislacionit malazez në fushën e të drejtës tregtare me proceset ligjore të BE-së, Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka intensifikuar aktivitetet e saj në katër muajt e mëparshëm për përgatitjen e Ligjit të ri për Shoqëritë Tregtare, pas një periudhe të caktuar stagnimi, njoftoi zëvendëskryeministri i Qeverisë për Politikë Ekonomike dhe ministër i Zhvillimit Ekonomik Nik Gjeloshaj.

Arsyeja kryesore për miratimin e zgjidhjes së re ligjore, siç tha ai, është reflektuar në radhë të parë në faktin se zbatimi i ligjit ekzistues ka treguar se nevojiten përmirësime të mëtejshme të dispozitave, të cilat në praktikë kanë rezultuar se shkaktojnë probleme në zbatim.

Sipas tij, pritshmëritë janë që miratimi i ligjit të ri të kontribuojë në harmonizimin e plotë të kuadrit legjislativ kombëtar me rregulloret ekzistuese të BE-së, gjë që do të krijonte parakushtet për një qasje më integruese ndaj tregut kombëtar, si dhe lidhjen e tij më të lehtë me mjedisin e tregut të BE-së.

Siç thekson më tej ai, konstatohet se ligjet e propozuara do të rezultojnë me efekte pozitive, të cilat do të mundësojnë përmirësimin e kushteve të biznesit, stimulimin e mëtejshëm të aktivitetit ekonomik dhe konkurrencës, një mjedis më të favorshëm biznesi, i cili më tej inkurajon krijimin e subjekteve të reja afariste në treg dhe konkurrencën e tregut.

SHARE