NDALOHET SHITJA E CIGAREVE NË TREG DHE PËRMES INTERNET

Për të reduktuar disponueshmërinë e produkteve të duhanit për të miturit, Amendamentet e Ligjit për Duhanin parashikojnë ndalimin e shitjes së produkteve të duhanit përmes internetit, si dhe ndalimin e shitjes së këtyre produkteve në tregje. Në Raportin për debatin publik për Projektligjin për ndryshimin e Ligjit për duhanin, të publikuar nga Qeveria e Malit të Zi dhe të nënshkruar nga ministri i Financave, Aleksandar Damjanoviq, thuhet se një nga masat e rëndësishme për uljen e disponueshmërisë së Produktet e duhanit është ndalimi i shitjes për të miturit, nëpërmjet të gjitha formave të shitjes. “Përkatësisht, edhe pse ndalimi i shitjes për të mitur është i rregulluar në mënyrë normative, problem i rëndësishëm është përcaktimi i moshës së përdoruesit, i cili posaçërisht theksohet kur bëhet fjalë për shitjet online”, thuhet në Raport. Debati publik për Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për duhanin është mbajtur nga data 28 tetor deri më 17 nëntor 2022.

SHARE