AXHIQ: GATI PËR TË KONTRIBUAR NË BARAZINË GJINORE NË SEKTORIN E SIGURISË

Ministri i Punëve të Brendshme, Filip Axhiq, theksoi se femrat janë police të mira dhe të zonja po aq sa edhe kolegët e tyre meshkuj. Ai shtoi se vajzat dhe gratë janë një segment i rëndësishëm i sistemit të sigurisë, jo vetëm në Mal të Zi, por në çdo shoqëri të organizuar dhe demokratike, dhe se MPB-ja është e gatshme të kontribuojë në shfaqjen e mëtejshme të barazisë gjinore në sektorin e sigurisë. Siç njofton MPB-ja, rëndësia e qasjes gjinore ndaj sigurisë kufitare ishte temë e konferencës dyditore vjetore të platformës së OSBE-së për barazi gjinore në sigurinë dhe menaxhimin e kufijve, e cila mbahet që nga e marta në Podgoricë. Konferenca vjetore, e organizuar nga Departamenti i OSBE-së për Kërcënimet Transnacionale me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Mal të Zi, mblodhi së bashku 35 përfaqësues të agjencive kufitare nga 19 vende. Të pranishmit morën pjesë edhe në ushtrime praktike dhe së bashku me një ekspert ndërkombëtar për Axhendën “Gratë, Paqja dhe Siguria”, analizuan lidhjen midis paragjykimeve dhe stereotipeve gjinore nga njëra anë dhe identifikimit të krimeve ndërkufitare nga ana tjetër.

SHARE