FILLON PËRSHTATJA E KLINIKAVE DENTARE NËPËR SHKOLLA

Sot është shpallur tenderi për kryerjen e punimeve për përshtatjen e klinikave stomatologjike në shkollat ​​fillore dhe të mesme, njoftoi Ministria e Shëndetësisë.

Ministria e Shëndetësisë ka nisur një iniciativë për të siguruar kushtet për rihapjen e klinikave dentare në shkollat ​​fillore dhe të mesme në Mal të Zi.

„Mjetet për realizim, me iniciativë të Ministrisë së Shëndetësisë, janë siguruar përmes buxhetit kapital të shtetit për vitin 2023, në vlerë prej 2.5 milionë euro”, njofton Ministria.

Pas vizitës në të gjitha shkollat ​​në Mal të Zi, është bërë analiza dhe është përcaktuar lista e shkollave që aktualisht plotësojnë kushtet dhe ku mund të hapen klinika dentare.

SHARE