PAGAT DHE PENSIONET SIPAS PLANIT

Pagat, pensionet – domethënë, të gjitha detyrimet buxhetore, përkundër mbledhjes më të ulët të të ardhurave nga plani, servisohen rregullisht dhe në përputhje me shpenzimet e përcaktuara të përcaktuara nga rishikimi i buxhetit, u konfirmua për Pobjeda nga Ministria e Financave. Kjo u theksua duke iu përgjigjur pyetjes nëse ka arsye në deklaratat e fundit të kandidatit Zdravko Krivokapiq se arkat e buxhetit janë boshe dhe të zbrazura qëllimisht, se “nuk do të ketë para për pagimin e pensioneve dhe pagave në nëntor”.”Kjo dëshmohet nga raportet e rregullta të Ministrisë së Financave mbi ekzekutimin e shpenzimeve buxhetore, të cilat janë në dispozicion të publikut”, thonë nga kjo Ministri. Nga ky departament i Qeverisë, ata njoftuan se rënia më e madhe e të ardhurave është prapa nesh në krahasim me planifikimin fillestar, pavarësisht një rënie dukshëm më të lartë të të ardhurave nga turizmi, mbledhja e të ardhurave buxhetore në periudhën e deritanishme nuk ndjek nivelet e larta të rënies.

SHARE