PREZANTOHET DRAFT I PLANIT TË VEPRIMIT PËR ENERGJINË E QËNDRUESHME DHE KLIMËN

Në kuadër të projektit ADRIA_Alliance – Aleanca Adriatike ndërkufitare për promovimin e efiçencës së energjisë dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike, e bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian në të cilin Komuna e Tuzit është partner, prezentoi – Draftin planin e veprimit për Energjinë e Qëndrueshme dhe  Klimën. Ky dokument është një nga rezultatet e projektit të Adria_Alliance në të cilin Komuna e Tuzit, është e vetmja Komunë në Mal të Zi e cila ka filluam hartimin e këtij dokumenti, në përputhje me Marrëveshjen e kryebashkiakëve për klimën dhe energjinë. Draft i Planit të Veprimit për Energjinë të Qëndrueshme dhe klimën për Komunën e Tuzit paraqet një analizë të konsumit të energjisë në seksionet të ndërtesave, transportet dhe ndriçimet publike. Në prezantimin e këtij dokumenti, pjesëmarrësit patën mundësinë të bëjnë pyetje, si dhe të japin komente dhe sugjerime. Pas komenteve të palëve të interesuara, ky dokument do të përcillet në Kuvend për miratim.

SHARE