TRUPI KOORDINUES KOMBËTAR KA MIRATUAR MASAT QË DUHET RESPEKTUAR NGA 4 MAJI

Trupi Koordinues Kombëtar ka miratuar sot masat që duhen respektuar që nga e hëna 4 maj.

1. Punëdhënësi është i detyruar t’u sigurojë punonjësve përdorimin e një maskë mbrojtëse dhe mjetet dezinfektuese.

2. Punëdhënësi është përgjegjës për të siguruar pajtueshmëri të vazhdueshme nga konsumatorët, përdoruesit e shërbimeve dhe vizitorët.

3. Dyqanet dhe tregu i gjelbërt: 1 konsumator për 10 m² dhe minimum 2m distancë në ndërtesë dhe para ndërtesës, kontrollimi i numrit në hyrje dhe dalje, si dhe përdorimi i maskave.

4. Mjeshtëri / Shërbime etj: 1 përdorues në distancë 10 m² dhe minimum 2m distancë, dezinfektim i duarve në hyrje dhe dalje, vurja e maskës.

5. Parukierët / Kozmentikë: : 1 përdorues për 10 m², respektivisht 2, me distancë minimum 2m ose ndarje midis karrigeve të punës, dezinfektimin e duarve në hyrje dhe dalje, vurja e maskave, dhe në rast trajtimi në fytyrë punonjësi përdor një vizor ose syze.

6. Qendret e fitnesit dhe llojet: 1 person për 10 m², respektivisht 2, distancë minimum 2m, dezinfektim duarve në hyrje dhe dalje dhe çdo sipërfaqeje të pajisjes pas stërvitjes.

7. Bastoret: 1 person për 10 m² dhe minimum 2m distancë, dezinfektim në hyrje dhe dalje dhe pajisjeve pas lojës, secili përdor stilolapsin e tij.

8. Puna përmes sporteleve: 1 person për 10 m² dhe minimum 2m largësi, ekran transparent midis punonjësve dhe klientit, vurja e maskës, dezinfektim i duarve në hyrje dhe dalje.

9. Biblioteka, muzeume etj: 1 person për 10 m² dhe minimum 2m distancë, vurja e maskës, dezinfektim i duarve në hyrje dhe dalje.

10. Ordinanca stomatologjike: emërim i detyrueshëm, një pacient për 10 m² dhe minimum 2m alternative në distancë, dezinfektim i duarve në hyrje dhe dalje.

11. Autobusët: maska mbrojtëse, (trafiku i autobusëve është i mundur brenda komunave ku nuk ka infeksion të koronavirusit).

12. Taxi: max 2 persona në vendet e pasme, të trajtojnë dezinfektimin etj. , midis dy vozitjeve.

13.Rent-a-car: Në ndërtesa 1 person për 10 m², dezinfektim i duarve në hyrje dhe dalje, dezinfektimi i brendësisë e automjetit para dhe pas përdorimit.

14. Auto shkolla: 1 person për 4 m² në ambiente, dezinfektimi i brendësisë së automjetit para dhe pas përdorimit.

15. Pronarët e shtëpive ose të agrokulturës në komuna të tjera mund të udhëtojë me një certifikatë të plotë të shkarkuar nga faqja e internetit e Institutit të Shëndetit Publik të Malit të Zi.

16. Peshkatarët mund të udhëtojnë në vendin e peshkimit / lundrimit. Ata duhet të kenë licencë për peshkim / varkë.

Punonjësit e sektorit publik në punë të vejnë maska.

Anëtarët e familjes mund të jenë së bashku në zona publike me një distancë minimale prej 2m nga personat e tjerë.

Trupi Koordinues Kombëtar u ka rekomanduar punëdhënësve, përfshirë edhe administratën, që kurdo që të jetë e mundur, të praktikojnë opsionin e punës të punësuarve nga shtëpia.

Situata epidemiologjike akoma nuk rekomandon kthimin e të gjithë të punësuarve në vendet e veta të punës”, shkruan në Twitter të Qeverisë.

Trupi Koordinues Kombëtar, u ka rekomanduar organeve shtetërore ku ekziston detyrimi i punës që tu mundësojnë punën në turne të gjithë prindërve të fëmijëve të moshës nën 11 vjeçare.

SHARE