KËSHILLAT E KOMBEVE PAKICË: DAKORDIMI ËSHTË MË I RËNDËSISHËM SE DATA E FILLIMIT TË REGJISTRIMIT

Këshillat e kombeve pakicë mbështesin plotësisht synimin dhe përpjekjet e kryeministrit Millojko Spajiq dhe kabinetit të tij për të mbajtur një regjistrim në Mal të Zi që do të jetë një shprehje e pjekurisë dhe unitetit të plotë dhe jo e ndonjë polarizimi të ri, thuhet në deklaratën e përbashkët.

Kushtet për regjistrim, sipas tyre, kanë qenë arsyeja pse këshillat e kombeve pakicë kanë filluar një dialog publik dhe kanë kërkuar nga Qeveria e mëparshme shtyrjen e regjistrimit, në mënyrë që të sigurohen kushte adekuate për një proces të rëndësishëm statistikor.

“Me një qasje maksimale të përgjegjshme dhe konstruktive gjatë hapjes së një dialogu të gjerë, deri në nënshkrimin e marrëveshjes me kryeministrin Spajiq për kushtet në të cilat është i mundur një regjistrim i besueshëm dhe legjitim në Mal të Zi, bëmë të mundur që të gjithë të jenë të kënaqur dhe të pakënaqur në një raport të ngjashëm. Me një qasje serioze, qëllime dhe veprime të mira, shumica e kushteve për një regjistrim të besueshëm u plotësuan në një periudhë të shkurtër kohore, tensionet u zbutën ndjeshëm, besimi në të gjithë procesin u rrit, regjistruesit dhe komisionet komunale u përzgjodhën në bazë të barazisë,“ thuhet në deklaratë.  

Ata theksojnë se kanë mbetur edhe pak ditë për të kompletuar organet-komisionet e kontrollit dhe për të bërë bazën programore për krijimin e softuerit të verifikimit të të dhënave.

“Prandaj, i bëjmë thirrje Qeverisë, Monstat-it dhe të gjithë palëve të interesuara që me durim të kontribuojnë në ditët në vijim për përmbushjen e të gjitha kushteve të parapara me Ligjin dhe Marrëveshjen, në mënyrë që të gjithë së bashku të ftojmë qytetarët të shprehen dhe të japin të dhëna për regjistrimi i përgjithshëm i pranuar. Dakordimi është më i rëndësishëm se data e fillimit të regjistrimit. Ne vlerësojmë se kjo është në frymën e të gjitha negociatave tona dhe të gjitha qëllimeve të mira, dhe kryesisht në favor të zhvillimit të ardhshëm të Malit të Zi tonë civil dhe multietnik”, përfundon deklarata.

SHARE