PËRMIRËSIM I BASHKËPUNIMIT NDËRMJET MALIT TË ZI DHE SERBISË

Ministri i të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave dhe Dialogut Social në Qeverinë e Republikës së Serbisë, Tomislav Zhigmanov dhe Ministri i të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave në Qeverinë e Malit të Zi, Fatmir Gjeka, kanë diskutuar sot për përmirësimin e bashkëpunimit të ardhshëm ndërmjet dy ministrive në këtë fushë. Zhigmanov theksoi se sundimi i ligjit mbështetet në të drejtat e patjetërsueshme të njeriut, të cilat janë bartës të të gjithë qytetarëve, duke shtuar se Republika e Serbisë ka bërë përparim të madh në këtë drejtim. “Aktiviteti tjetër kyç i ministrisë së linjës janë zgjedhjet për këshillat kombëtare të pakicave kombëtare, të cilat do të mbahen më 13 nëntor të këtij viti”, theksoi ministri. Gjatë vizitës së tij në Republikën e Serbisë, Gjeka prezantoi kompetencat dhe përgjegjësitë e departamentit që ai drejton përmes aktiviteteve në fushën e barazisë gjinore, antidiskriminimit, pakicave kombëtare dhe përmirësimit të pozitës së kategorive të cenueshme sociale. Pas takimit të tretë ministror të mbajtur së fundmi në Podgoricë, u diskutuan mundësitë për aplikimin e praktikave të mira për të arritur qëllimet e Deklaratës së Poznanit. Gjeka theksoi rëndësinë e zbatimit më të mirë të kuadrit legjislativ në fushën e të drejtave të njeriut dhe të pakicave. Ai shprehu besimin se bashkëpunimi i ministrive do të përmirësohet në periudhën e ardhshme dhe ftoi Zhigmanovin që në periudhën e ardhshme ta vizitojë Malin e Zi.

SHARE