MINISTRI DUKAJ NË SAMITIN BOTËROR MBI FORUMIN E SHOQËRISË SË INFORMACIONIT (WSIS)+20

Ministri i Administratës Publike, Marash Dukaj, ka mbajtur fjalim në tryezën e rrumbullakët ministrore në Samitin Botëror mbi Forumin e Shoqërisë së Informacionit (WSIS)+20, në Gjenevë.

„Samiti Botëror për Shoqërinë e Informacionit (WSIS) mund të kontribuojë ndjeshëm në Samitin e ardhshëm dhe Marrëveshjen Digjitale Globale në promovimin e një të ardhmeje digjitale gjithëpërfshirëse dhe elastike në Mal të Zi, përmes shkëmbimit të praktikave më të mira dhe modeleve të suksesshme të transformimit digjital nga e gjithë bota,“ tha Dukaj.

Ministri Dukaj vuri në dukje se Mali i Zi mund t’i përdorë këto informacione për të përmirësuar strategjitë e tij dhe për të zbatuar zgjidhje të provuara që janë dëshmuar efektive në vendet e tjera.

Dukaj foli edhe për një shembull të praktikës së mirë dhe bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtarë dhe themelimin e Qendrës Rajonale për Ngritjen e Kapaciteteve Kibernetike, të cilën Mali i Zi e formoi në partneritet me Francën dhe Republikën e Sllovenisë.

Dukaj vuri në dukje se duke njohur nevojën e bashkëpunimit të gjithë shoqërisë për të përshpejtuar procesin e transformimit digjital dhe përmirësimin e shërbimeve të ofruara nga organet e administratës shtetërore, Qeveria e Malit të Zi dhe Ministria e Administratës Publike filluan Akademinë Digjitale, një edukim online për nëpunësit civilë dhe të gjithë qytetarët që duan të përmirësojnë aftësitë e tyre profesionale, udhëheqëse dhe digjitale, në mënyrë që të jenë më efikas, efektiv dhe konkurrues në mjedisin e tyre të biznesit.

SHARE