NË TREGTI 7,200 PUNËTORË MË PAK

Në fund të dhjetorit 2020, kishte 160,978 të punësuar në Malin e Zi, që është 37,588 më pak se në të njëjtin muaj në 2019, kur kishte 198,566, sipas të dhënave të fundit nga Zyra e Statistikave (MONSTAT), shkruan Dan. Tabelat statistikore tregojnë se ulja më e madhe e numrit të të punësuarve u regjistrua në sektorin “tregtia me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motoçikletave”, ku numri i punëtorëve u zvogëlua deri në 7,281. Ndiqet nga sektori “veprimtaritë administrative dhe të shërbimit të ndihmës”, ku numri i punëtorëve është më i ulët për 5,164, dhe më pas ndërtimi, ku në fund të vitit 2019 kishte 4,771 më shumë të punësuar se në fund të vitit të kaluar.

SHARE