NDIHMË PËR MË SHUMË SE 100 MIJË QYTETARË

Paketa e masave për të mbështetur ekonominë dhe qytetarët për tremujorin e parë të vitit 2021 mbulon më shumë se 100 mijë njerëz në Mal të Zi, tha Ministri i Zhvillimit Ekonomik Jakov Millatoviq dhe vuri në dukje se është pothuajse çdo i pesti banor i vendit tonë. Pensionistët që kanë të ardhura më pak se 222 euro do të marrin 50 euro secili, dhe të papunët nga regjistrat e Byrosë do të marrin 100 euro secili. Përfituesit e sigurimit material dhe përfitimeve të aftësisë së kufizuar personale gjithashtu mund të mbështeten në ndihmë. Mbështetja për ekonominë përfshin një mijë kompani të tjera, dmth 4500 kompani dhe kështu 19,500 punonjës. Punëdhënësit që punësojnë njerëz në Byronë e Punësimit deri në fund të vitit do të përjashtohen nga pagesa e tatimit mbi të ardhurat dhe kontributet në shumën prej 90 përqind të pagës mesatare bruto në 2021, në shumën prej 60 përqind në 2022 dhe në shumën e 30 përqind në 2023. Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave, Aleksandar Stijoviq, u tha qytetarëve të blinin ato produkte vendase në mënyrë që të ndihmojnë fqinjët, miqtë dhe ekonominë e brendshme.

SHARE