MALI I ZI TË CAKTOJË NJË AMBASADOR NË MISIONIN E BE-së

Është në interesin e Malit të Zi të sigurojë përfaqësim të duhur jashtë vendit, thekson Komisioni Evropian. Kjo i referohet kryesisht, siç theksojnë në Bruksel, emërimin e një ambasadori në Misionin në BE. Kryenegociatori i mëparshëm, Aleksandar Drleviq, u propozua si ambasador në Misionin e Malit të Zi në BE në mes të vitit të kaluar. Ai mori një marrëveshje nga vendet anëtare të BE në nëntor, por procedura në Malin e Zi, e cila i referohet emërimit të tij, nuk ka përfunduar ende. Gjegjësisht, emërimi i Drleviq nuk është diskutuar ende nga Komiteti i Asamblesë për Marrëdhëniet Ndërkombëtare, roli i të cilit është të kalojë një mendim, i cili më pas i përcillet Presidentit të shtetit, i cili lëshon një dekret mbi emërimin. Ministri i Punëve të Jashtme Gjorgje Radulloviq kishte ftuar ambasadorë nga të gjitha 38 misionet diplomatike dhe konsullore në konsultime në Podgoricë më 18 janar, ndërsa data e përfundimit të konsultimeve nuk dihet.

SHARE