BUXHETI KAPITAL I KRYEQYTETIT 50.1 MILIONË EURO

Kryebashkiaku i Podgoricës, Ivan Vukoviq, tha se për buxhetin kapital të kryeqytetit për vitin 2022 janë ndarë 50.1 milionë euro.Kuvendi i kryeqytetit sot po diskuton buxhetin e kryeqytetit për vitin 2022.“Nga 93,9 milionë, madje 50,1 milionë (53,3 për qind) kemi ndareper  buxhetin kapital, gjegjësisht projektet zhvillimore”, tha Vukoviq.Ai po ashtu ka theksuar se kryeqyteti ka pësuar pengimin më brutal të zhvillimit nga ana e Qeverisë në vitin e fundit. 

SHARE