OPINION POZITIV I EKSPERTËVE EVROPIAN: MBËSHTETËN LIGJET E IBAR-it

Ekspertët evropianë kanë mbështetur një sërë ligjesh të rëndësishme për agjendën e BE-së në opinionin e dorëzuar në qeverinë malazeze, mëson Portali RTMZ.  

Ekspertët evropianë, në opinionin e dorëzuar sot në Qeveri, kanë deklaruar se ndryshimet e bëra në Komisionin Qeveritar të enjten e kaluar janë të natyrës teknike dhe nuk kanë të bëjnë me çështjen juridike të BE-së.

Qeveria njoftoi se ligjet do t’i kalojnë Kuvendit sa më shpejt që të jetë e mundur, me shpresë se do të miratohen sa më shpejt.

SHARE