DUKAJ: MALI I ZI SYNON TË BËHET PJESË E PROGRESIT GLOBAL NË MENAXHIMIN E INTELIGJENCËS ARTIFICIALE

Ministri i Administratës Publike, Marash Dukaj mori pjesë në sesionin e bisedave të Liderëve “Sigurimi i hapësirës digjitale: Strategjitë e bashkëpunimit për besim dhe qëndrueshmëri” në kuadër të Samitit Botëror për Forumin e Shoqërisë së Informacionit WSIS+20 në Gjenevë.

„Trendi global parashikon që inteligjenca artificiale do të përmirësojë shumë aspekte të jetës sonë, duke përfshirë shëndetin, transportin, arsimin dhe sektorë të tjerë që do të kontribuojnë në zhvillimin e një administrate publike më efikase. Megjithatë, është gjithashtu shumë e rëndësishme që të shqyrtohen çështjet që kanë të bëjnë me etikën, privatësinë dhe sigurinë e të dhënave në lidhje me zhvillimin e teknologjive të AI,“ tha ministri Dukaj në panel dhe shtoi se arritja e një ekuilibri midis inteligjencës njerëzore dhe artificiale është thelbësore duke integruar mirëqenien e punonjësve dhe shoqërisë.

Sepse aplikimi i inteligjencës artificiale sjell edhe rreziqe dhe sfida të caktuara me të cilat çdo shoqëri duhet të përballet dhe t’i përdorë në drejtim të shanset e ardhshme për zhvillim të ri.

Ministri Dukaj theksoi se Mali i Zi synon të bëhet pjesë e progresit global në menaxhimin e inteligjencës artificiale.

„Teknologjia AI ka një sërë aplikacionesh me potencialin për të transformuar mënyrën se si ne punojmë dhe jetën tonë të përditshme. Ndërsa shumë prej këtyre transformimeve janë emocionuese, ato gjithashtu paraqesin shumë sfida. Një sfidë shtesë ka të bëjë me privatësinë e të dhënave, veçanërisht nëse sistemet e disponueshme publikisht respektojnë privatësinë e të dhënave të futura nga përdoruesit dhe nëse ekziston rreziku i rrjedhjes së të dhënave. Gjithashtu, progresi në këtë teknologji jo vetëm që mund të kontribuojë në rritjen e produktivitetit, por mund të përdoret edhe nga sulmuesit kibernetikë për qëllime keqdashëse, gjë që thekson nevojën për përmirësimin e mbrojtjes kibernetike,“ tha Dukaj.

Ministri Dukaj theksoi se është i nevojshëm një bashkëpunim më i madh në mes të sektorit publik dhe atij privat, në mënyrë që të inkurajohet hulumtimi i inteligjencës artificiale dhe të inkurajohen liderët e industrisë që të pranojnë bashkëpunimin me kod të hapur.

„Në fund, është përgjegjësia jonë si liderë politikë të sigurojmë zhvillimin e ekonomive tona dhe realizimin e të gjitha përfitimeve për qytetarët me përdorimin e duhur të teknologjive moderne, por jo të rrezikohen të drejtat e njeriut, barazia dhe e drejta për të vendosur për tema që janë vendimtare për zhvillimin e shoqërive, mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm, përfundoi ministri Dukaj.

SHARE