ZEKOVIQ: NËSE NUK ZËVENDËSOHET KARTA E IDENTITETIT, GJOBË DERI NË 300 EURO

Mbi 50,000 qytetarë nuk e kanë përmbushur detyrimin e tyre për të zëvendësuar karten e identitetit të skaduar ose atë që është shpallur e pavlefshme, dhe nga Ministria e Brendshme kujtojnë se afati ligjor për atë është tetë ditë. Afati i njëjtë vlen për personat mbi 18 vjeç, dhe nëse ata nuk e përmbushin këtë detyrim, sipas Ligjit për karten e identitetit, ata mund të fitojnë gjobë prej 60 deri në 180 euro. Gjobat janë shumë më të larta nëse harroni të zëvendësoni një kartë të identitetit të skaduar ose të dëmtuar, të cilin lexuesit nuk mund ta njohin dhe arrin në 120 deri në 300 euro, tha ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm të Drejtorisë për Çështje Administrative, Shtetësi dhe Qëndrim, Mirosllav Zekoviq. Zekoviq kujton se të gjitha kartat e identitetit që lëshohen janë të reja, dhe në vete përmbajnë një nënshkrim elektronik, por edhe një çip për identifikim, dhe përveç kësaj, ato mund të përdoren si brochure shëndetësorë. Periudha e vlefshmërisë është 10 vjet, ndërsa për personat më të vjetër se 65 vjeç, lëshohet për 40 vjet.

SHARE