TRUPI KOORDINUES NACIONAL PËR SËMUNDJET INFEKTIVE: VETË-IZOLIMI ZGJATET EDHE PËR 14 DITË

Për të parandaluar përhapjen e koronavirusit dhe mbrojtjen e shëndetit dhe jetës së qytetarëve, Trupi koordinues nacional për sëmundjet infektive ka miratuar masë të përkohshme që do të thotë: 

  1. personat për të cilët është urdhëruar të futen në izolim (në një banesë familjare ose në ndonjë objekt tjetër) bazuar në vendimin e inspektimit sanitar, pas skadimit të 14 ditëve të izolimit të tij, ai zgjatet për 14 ditë të tjera;
  2. personat të cilët janë karantinuar me një vendim të inspektimit sanitar (në një objekt të caktuar nga Qeveria e Malit të Zi për karantinë) dhe gjatë karantinës nuk kanë pasur simptoma të një koronavirusi të ri, vendosen, pas karantinës, në izolim në strehimin familjar edhe 14 ditë.  Transporti i këtyre personave në akomodimin familjar do të bëhet me masat e përcaktuara për parandalimin e infeksionit koronavirus;
  3. vetë-izolimi i personave (në një banesë familjare ose në ndonjë objekt tjetër) që kanë qenë në kontakt ose dyshohet se kanë qenë në kontakt me persona që vuajnë nga koronavirusi i ri dhe që nuk kanë simptoma të sëmundjes, me një inspektim sanitar do të qendrojnë edhe 14 ditë të tjera. 

Trupi Kordinues Nacional pranoi shpjegimin e epidemiologëve se periudha e inkubacionit të koronavirusit mund të jetë më e gjatë se 14 ditë, dhe se egzistojnë raste asimptomatike, për të cilën zgjatja e vetë-izolimit është e vetmja mënyrë e vërtetë për të mbrojtur shëndetin e vetë-izolimit të qytetarëve, familjeve të tyre dhe të gjithë qytetarëve të Malit të Zi. 

SHARE