BE: PËR GJUHËN DHE KOMBIN VETËDEKLARIM I LIRË

Të gjitha vendimet kombëtare për mbledhjen e të dhënave mbi temat e ndjeshme dhe jo-detyruese të regjistrimit, të tilla si etnia, feja dhe gjuha, duhet të bazohen në konsultime publike përfshirëse dhe parimin e vetëdeklarimit të lirë, u theksua nga Bashkimi Evropian. Zëdhënësja e Komisionit Evropian (KE) Ana Pisonero Hernandez , thekson se Mali i Zi inkurajohet të ndjekë rekomandimet e Konferencës së Statistëve Evropianë për Regjistrimet e Popullsisë dhe shtëpive.

SHARE