MASKAT TË DETYRUESHME PËR FËMIJËT MBI MOSHËN 5 VJEÇARE

Duke marrë parasysh situatën dhe kushtet epidemiologjike për fillimin e ardhshëm të vitit shkollor, Trupi Koordinues Kombëtar për Sëmundjet Infektive udhëzoi Ministrinë e Arsimit të intensifikojë aktivitetet dhe të rishikojë dhe përcaktojë të gjithë parametrat përkatës dhe të informojë publikun në detaje për të gjitha aspektet e fillimit të vitit shkollor.

Organet kompetente të inspektimit, kryesisht Inspektorati Sanitar dhe Shëndetësor, janë të ngarkuar të mbikëqyrin përmbushjen e kushteve për mësimdhënie të rregullt në kontekstin e pajtueshmërisë me masat epidemiologjike deri në fillim të vitit shkollor.

Në mënyrë që të parandalojë përhapjen e koronavirusit tek fëmijët dhe nxënësit, TKK vendosi të ndryshojë rendin e duhur në mënyrë që detyrimi për të mbajtur maska ​​mbrojtëse do të zbatohet edhe nga fëmijët mbi moshën 5 vjeçare.

Trupi Koordinues Kombëtar për Sëmundjet Infektive ka propozuar që Ministria e Shëndetësisë të marrë një vendim mbi shpërblimin monetar të punonjësve të kujdesit shëndetësor që punojnë me pacientë me COVID-19.

SHARE