SIGURIA DHE STABILITETI JANË ÇELËSI KYÇ PËR TËRHEQJEN E INVESTIMEVE

Siguria, stabiliteti dhe parashikueshmëria janë vendimtare për tërheqjen e investimeve të huaja në kuadrin e marrëveshjeve dypalëshe të nënshkruara me vendet e Organizatës Botërore të Tregtisë, deklaroi Drejtori i Përgjithshëm për Investime në Ministrinë e Ekonomisë së MZ, Radosav Babiq.

“Përballë Malit të Zi është një mundësi e madhe për të përdorur të gjitha përfitimet që anëtarësimi në një organizatë të tillë të ofron, kryesisht kur bëhet fjalë për rrjedhjen më të lehtë të mallrave dhe shërbimeve ndërmjet shteteve anëtare, gjë që kontribuon në forcimin e performancës së biznesit të sektorit privat, konkurrencës dhe orientimin e eksportit drejt tregjeve të reja”, deklaroi Babiq.

SHARE