DO TË PUNOJMË NË PËRMIRËSIMIN E POLITIKAVE DHE MASAVE PËR ZHVILLIMIN E SHOQËRISË SË INFORMACIONIT

Dialogu në kohë, i vazhdueshëm dhe aktiv ndërmjet sektorit privat dhe atij publik zgjidh sfidat në mënyrë sistematike dhe në të njëjtën kohë arrin një nivel më të lartë të mirëkuptimit të ndërsjellë, thanë kryetarja e Bordit të Drejtorëve të Dhomës Amerikane të Tregtisë Svetlana Vuksanoviq dhe Ministri i Administratës Publike Marash Dukaj. Në këtë do të kontribuojë edhe Memorandumi i Bashkëpunimit i nënshkruar nga Vuksanoviq dhe Dukaj si pjesë e programit të Odës Ekonomike Amerikane “Rule of Dialogue”. Siç tha Vuksanoviq, bashkëpunimi i komunitetit të biznesit me vendimmarrësit për krijimin e rregulloreve të qarta, të paqarta dhe të aplikueshme kontribuon në krijimin e një klime të qëndrueshme biznesi që mundëson ruajtjen e investimeve ekzistuese, por edhe tërheqjen e të rejave. Kryetarja e Bordit të Drejtorëve të Dhomës Amerikane të Tregtisë theksoi rëndësinë e transformimit dixhital, i cili ndër të tjera do të mundësojë zhvillimin shtesë të e-shërbimeve që lehtësojnë operimin e biznesit në ekonomi. Ministri Dukaj theksoi se është i kënaqur që Ministria e Administratës Publike vazhdon bashkëpunimin me Odën Ekonomike Amerikane në Mal të Zi në fushën e sundimit të ligjit dhe ambientit transparent të biznesit. “Në bashkëpunim me Odën Ekonomike Amerikane në Mal të Zi, do të punojmë në përmirësimin e politikave dhe masave për zhvillimin e shoqërisë së informacionit dhe biznesit dixhital, me qëllim të besimit më të madh të qytetarëve dhe biznesmenëve. Jam i sigurt se ky Memorandum do të kontribuojë në përmirësimin e mjedisit të biznesit në Mal të Zi bazuar në sundimin e ligjit dhe mundësitë e barabarta në të gjitha fushat nën juridiksionin e Ministrisë së Administratës Publike”, tha Dukaj.

SHARE