REKOMANDIMET E OSBE-së NDIHMUAN SHUMË NË ZHVILLIMIN E INSTITUCIONEVE

Kuvendi mbetet i përkushtuar për përmirësimin e të gjitha mekanizmave, proceseve dhe politikave që do ta bëjnë Kuvendin pasqyrë të vërtetë të nevojave dhe vullnetit të qytetarëve, tha kryetari i Kuvendit Andrija Mandiq.

“Përvojat dhe rekomandimet që kemi marrë nga OSBE-ja në vitet e fundit kanë ndihmuar shumë në zhvillimin e institucioneve, por më duhet të theksoj se në këtë kontekst, kjo mbledhje e Kuvendit tregoi përkushtimin më të madh për reforma thelbësore,” tha Mandiq.

Ai beson se qëllimi i përbashkët është që shoqëria të jetë e përshtatshme për stabilitet, gjë që mund të imitohet nga vendet fqinje si dhe nga shumë vende të botës.

Shefja e Misionit të OSBE-së në Mal të Zi, Dominik Wag, tha se forcimi i rolit legjislativ dhe mbikëqyrës i Kuvendit është një nga hapat thelbësorë të punës së Misionit dhe mbështetjes që ata ofrojnë për proceset demokratike në Mal të Zi.

Ajo theksoi se një proces më transparent dhe më i përgjegjshëm i miratimit të ligjeve forcon besimin në institucionet demokratike.

Ajo falënderoi ODIHR-in për punën e tij në vlerësimin e kornizës ligjore, duke shtuar se është një hap thelbësor për të përmirësuar procesin ligjbërës në Mal të Zi.

“Qëllimi ynë është të krijojmë një kuadër të mirëpërcaktuar, transparent dhe të zbatueshëm për legjislacionin, i cili është i hapur, gjithëpërfshirës, ​​konsultativ dhe në të njëjtën kohë promovon të drejtat e njeriut”, tha Wag.

SHARE