PËR QEVERINË ËSHTË E RËNDËSISHME HAPJA E PIKËS KUFITARE ME SHQIPËRINË

Kryeministri i Malit të Zi, Zdravko Krivokapiq tha se çështja e hapjes së pikës të përbashkët kufitare me Shqipërinë, Cem i Trieshit-Grabom, ka një rëndësi të madhe për Qeverinë dhe se Ministria e Punëve të Brendshme ka intensifikuar aktivitetet në muajt e fundit për të vënë në funksion pikën kufitare. “Fatkeqësisht, gjatë ndërtimit të këtij vendkalimi kufitar, ish administrata kompetente humbi ndërmarrjen në kohë të aktiviteteve në lidhje me furnizimin me energji të këtij vendkalimi kufitar, dhe kjo, deputeti Ibrahimoviq, është arsyeja kryesore pse pika kufitare në fjalë nuk është hapur deri më tani,” thekson Kryeministri. Ai tha se Projektligji për Buxhetin, për programin Menaxhimi i Integruar i Kufirit, planifikoi fonde për elektrizimin e këtij vendkalimi të përbashkët kufitar. Gjithashtu, Qeveria e Malit të Zi, në seancën e saj të mbajtur më 13 maj 2021, me propozim të Ministrisë së Brendshme, u miratua Plani i Veprimit për zbatimin e Strategjisë së Menaxhimit të Integruar të Kufirit për vitin 2021 dhe Planin e Veprimit për zbatimin e Plani i veprimit Shengen për vitin 2021, i cili parashikon veprimtari me rëndësi për vendosjen e këtij vendkalimi të përbashkët kufitar. Kryeministri njoftoi se vendkalimi i përbashkët kufitar, i ndërtuar në territorin e Malit të Zi, do të fillojë të funksionojë pas përfundimit të ndërtimit në pjesën e furnizimit të pikës kufitare me energji elektrike dhe arritjes së një marrëveshje me palën shqiptare në datën e kontrollit të përbashkët të kufirit.

SHARE