GJEKA: BASHKËPUNIMI ME EMIGRANTËT NUK ËSHTË VETËM DËSHIRË POR EDHE OBLIGIM I MALIT TË ZI

Krahas përmirësimit të kornizës legjislative dhe institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, Mali i Zi po punon në promovimin e ruajtjes, zhvillimit dhe inkurajimit të frymës së dialogut ndërkulturor, tha ministri i të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave Fatmir Gjeka, i cili është ndodhet në një vizitë në Shtetet e Bashkuara. Gjeka, në një takim me kryetarin e Komunës së Staten Island, Vit Fossel, deklaroi se Qeveria e Malit të Zi e sheh temën e diversitetit kulturor si një nga elementët bazë të zhvillimit të përgjithshëm të qëndrueshëm. Siç thuhet në njoftimin e Ministrisë, Gjeka theksoi se duke përmirësuar dialogun ndërkulturor dhe një shoqëri të gatshme për të kuptuar dhe pranuar kultura të ndryshme, Mali i Zi po realizon me sukses bashkëjetesën e identiteteve të ndryshme. Ministri mori pjesë edhe në ceremoninë e ndarjes së çmimeve shtetërore të Nju Jorkut për qytetarët Dr. Bari Ceka dhe Imam Edin Gjoni. Me atë rast ministri i ka uruar dhe ka thënë se atdheu është krenar për punën e tyre. Gjeka, përgjegjësi e të cilit është politika e pakicave, gjatë vizitës së tij në SHBA, u takua me përfaqësues të Shoqatës së Emigrantëve Shqiptarë nga Mali i Zi. Ai theksoi se bashkëpunimi me emigrantët është jo vetëm një dëshirë, por edhe një detyrim i Malit të Zi bazuar në dispozitat ligjore përkatëse për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve të tij jashtë vendit, për të zhvilluar dhe përmirësuar marrëdhëniet e emigrantëve me vendin e tyre amë dhe për të ofruar ndihmë emigrantëve për të ruajtur dhe forcuar identitetin e tyre kombëtar, si dhe identitete të veçanta kombëtare, kulturore dhe gjuhësore. “Procesi i integrimit evropian dhe hyrja e vendit tonë në Aleancën e NATO-s intensifikon forcimin e respektimit të parimeve, të drejtave dhe detyrimeve të lartpërmendura,” thotë Gjeka. Ai i tha diasporës se pakicat shqiptare në Mal të Zi kontribuojnë në bashkëjetesën e Malit të Zi me prejardhjen e tyre të pasur kulturore dhe historike, dhe diaspora, e cila është e përfaqësuar në numër të madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ruan lidhjen me Malin e Zi, e forcon atë dhe lë peng për brezat e ardhshëm. Ministri theksoi se Mali i Zi e njeh rëndësinë e vazhdimësisë në bashkëpunim me mërgimtarët, si dhe se komunitetet e emigrantëve shpesh nuk janë të lidhura mirë dhe bashkëpunimi me ta është specifik pikërisht për shkak të lidhjes së tyre të fortë me atdheun e tyre dhe pritshmërive që kanë nga vendi i tyre. Ministri Gjeka tha se Qeveria e Malit të Zi koordinon procesin e mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të emigrantëve, ruajtjen e identitetit kulturor dhe shtetëror, ofrimin e informacionit, si dhe lidhjen dhe përmirësimin e partneriteteve ekonomike. Duke vlerësuar potencialin e përgjithshëm të diasporës, ministri theksoi domosdoshmërinë e ruajtjes së një koordinimi të mirë me qëllim të prosperitetit të mëtejshëm social dhe ekonomik të Malit të Zi dhe forcimit të konceptit të tij qytetar dhe multietnik.

SHARE