NË LISTËN E MJETEVE TEKNIKE MJEKËSORE QË DO TË RIMBURSOHEN JANË MIRATUAR NJË SËRË PIKASH TË REJA

Drejtori i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore Vuk Kadiq thekson se në listën e mjeteve teknike mjekësore që do të rimbursohen janë miratuar një sërë pikash të reja, të cilat janë kërkuar nga OJQ-të dhe specialistët e QKMZ.

Ajo listë tashmë është publikuar në Fletoren Zyrtare dhe do të aplikohet nga e marta e ardhshme.

Kadiq tha se duke marrë parasysh sugjerimet e një numri të madh të prindërve, në listë janë shtuar sensorë për monitorimin e sheqerit në gjak dhe pompa insuline.

Deri më tani kufiri i moshës për rimbursim ishte 18 vjeç dhe e ngritën në 26 për të mbeshtetur të rinj që studiojnë ose nuk punojnë deri në atë periudhë.

Për pacientët onkologjikë, siç shton ai, procedura për marrjen e pelenave është thjeshtuar dhe tani do të bëhet që mjeku të japë me recetë sasinë e nevojshme për gjashtë muaj.

Kadiq thekson se prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara lejohen të rimbursojnë blerjen e ndihmave, nëse i marrin ato kudo në treg, dhe ato nuk janë të disponueshme nga furnitorët me të cilët Fondi ka një kontratë.

Pacientët janë ankuar edhe për cilësinë e protezave të kofshës, dhe siç shpjegon Kadiq, në një periudhë furnizuesi “Johnson and Johnson” ka reduktuar dërgesat, prandaj kanë kërkuar të reja me tender dhe nuk ka pasur të interesuar.

“Me sa di unë sapo ka aplikuar kompania turke “Normed” dhe tani kemi marrë informacione se protezat janë të cilësisë më të dobët, kështu që do të merremi me këtë në të ardhmen”, thekson Kadiq.

Vëmendja ndaj mjekëve në kujdesin parësor shëndetësor do të jetë më e madhe me zbatimin e ligjit të ri në pritje të miratimit dhe ai është i vetëdijshëm për problemet me të cilat përballen, nga të cilat mungesa e stafit është më e madhja.

SHARE