PAZHIN: DEPUTETËT TË ZGJEDHIN ANËTARËT E KËSHILLIT GJYQËSOR

“Nëse nuk është kështu, të gjithë do të shërbejmë së bashku me principin – një ligj i domosdoshëm ndryshon”, tha Pazhin. Deputetët filluan të diskutojnë Propozimin për ndryshimin e Ligjit për Këshillin Gjyqësor dhe gjykatësit me të cilit për zgjatjen e mandatit të anëtarëve të Këshillit Gjyqësor deri në zgjedhjen e një përbërjeje të re.

Pazhin tha se Qeveria  kërkoi  nga Komisionit të Venecias mendim, i cili konfirmoi qëndrimin se mekanizmi i zhbllokimit i propozuar nga Qeveria, duke ndryshuar Ligjin për Këshillin Gjyqësor, në përputhje me Kushtetutën Malazeze.

“Mandati i Këshillit Gjyqësor  është i përcaktuar me Kushtetutë, por është fjala për mandatin e institucionit dhe jo mandatin e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor. Dallimi është në mandatin e Këshillit Gjyqësor si një institucion në raport me mandatin e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor “, tha Pazhin.

Sipas tij, mandati i anëtarëve të Këshillit Gjyqësor rregullohet me Ligjin për Këshillin Gjyqësor dhe Gjykatësit.

“Sipas rekomandimeve të Komisionit të Venecias, është e mundur të shpallet një përbërje e re e Këshillit Gjyqësor që përbëhet nga përfaqësues të zgjedhur të gjyqësorit nga Konferenca e Gjykatave dhe nga radhët e juristëve të shquar”, tha Pazhin.

 

SHARE