THIRRJE PUBLIKE PËR MBËSHTETJE TË PA KTHYESHME PËR FERMERËT

Ministria e Bujqësisë së MZ,publikoi thirrjen publike për dhënien e mbështetjes së pakthyeshme në prodhimin e perimeve nëpërmjet Agrobuxhetit për këtë vit.

Mbështetja e pakthyeshme në shumën deri në 40% të vlerës së investimeve parashikon blerjen e fidanëve të perimeve ose materialit të farërave të llojeve të perimeve, ndër të cila dominojnë (domatet, specat, shalqiri, kungulli, kastravecat dhe lakëra), thuhet në deklaratë.

“Mbështetja në vlerë prej 50% është e dedikuar për prokurimin e farës për kultivimin e perimeve të hershme në sera dhe për kultivimin e llojeve më pak të përfaqësuara të perimeve në fushat e hapura. Mbështetje gjithashtu sigurohet për blerjen e folive UV 200 micron në vlerë prej 0.35 € / m2 , ndërsa mbështetja më e madhe pre të jetë 1.4 e sipërfaqes së serave”, thuhet nga Ministria e bujqësisë.

SHARE