PSD, KËRKON KONTROLL NDËGJUES NDAJ RADUNOVIQIT DHE MUGOSHËS

Partia Social Demokratike, do të dërgoi iniciativën për dëgjim kontrollues ndaj Ministrit të Financave në Qeverinë e Malit të Zi, Darko Radunoviq dhe Drejtorit të Administratës Tatimore të Malit të Zi, Miomir M. Mugosha, me rastin e zbatimit të Ligjit për riprogramimi e kërkesave tatimore.

“Duke pasur parasysh autorizimin kushtetues të Parlamentit të Malit të Zi, si dhe rolin e komisioneve parlamentare në zbatimin e rolit të kontrollit dhe mbikëqyrjes në zbatimin e ligjit dhe vërejtjet e Komisionit Europian mbi vështirësitë dhe zbatimin selektiv të ligjit, vlerësojmë se më shumë se një vit pas fillimit të zbatimit të ligjit, janë plotësuar kushtet për dëgjim kontrollues ndaj Ministrit të Financave, Darko Radunoviq, si dhe drejtorit të  Administratës Tatimore të MZ, Miomir M.

Mugosha, me të cilin do të verifikohej  puna e Administratës Tatimore  për riprogramimin e kërkesave tatimore”, kumtuan nga kjo parti politike.

SHARE