HOTELIERËT GJOBITEN DERI NË 67.260 EURO

Në më pak se dy muaj, inspektorët turistikë lëshuan 65 urdhër – kundërvajtëse për punonjësit hotelierik në shumën totale prej 67.250 euro për mospërmbushje të masave të Trupit Koordinues Kombëtar për Sëmundjet Infektive.

Në disa raste, drejtori i Institutit të Shëndetit Publik, Boban Mugosha, u bëri thirrje hotelierëve që të respektojnë masat e përcaktuara, sepse “një pasqyrë e situatës në terren zbuloi mosrespektimin e masave në ambientet e hotelierisë”.

Ata deklarojnë se në periudhën në vijim, përveç aspekteve të tjera të kontrollit të turizmit dhe aktiviteteve hotelierike që inspektorët kryejnë normalisht, ata do të kontrollojnë zbatimin e Ligjit për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet infektive në pjesën që i referohet kompetencave të këtij inspektimi.

SHARE