TRE MIJË PAKO TË NDIHMËS AMVISTRIVE NË TUZ

Ministrja e Ekonomisë Dragica Sekuliq ka dërguar tre mijë pako ndihmë për familjet në këtë komunë gjatë gjithë ditës. Duke marrë parasysh masat e marra nga Këshilli Kombëtar i Koordinimit të Sëmundjeve Infektive për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve të Tuzit, si dhe nevojën për reagim urgjent për familjet e kësaj Komune, u mor një vendim për dërgimin e tre mijë paketave të ndihmës me artikuj ushqimorë dhe higjienë në këtë komunë. Fondet për këtë qëllim janë siguruar nga donacionet e Trupit Koordinues Kombëtar dhe i janë dorëzuar Komunës së Tuzit për shpërndarje të tyre  tek qytetarët. Trupi Koordinues Kombëtar bën apel tek të gjithë qytetarët për të ndjekur masat dhe të gjitha rekomandimet e Institutit të Shëndetit Publik, në mënyrë që të tejkalohet situata aktuale me sa më pak pasoja.  

SHARE