NGA NESËR, AKSI RRUGOR PREJ NDËRTESËS SË KOMUNËS E DERI NË QENDËR TË TUZIT DO TË MBYLLET PËR KOMUNIKACION

Për shkak të rikonstruktimit të rrugës magjistrale M4, Podgoricë – Tuz – Bozhaj; aksi rrugor prej ndërtesës së Komunës e deri në Qendër të Tuzit do të mbyllet për komunikacion nga data 25.11.2022 në orën 9:00h e deri në përfundimin e punimeve. Rruga alternative – tranzit për të gjitha automjetet, është përcaktuar rruga e Shipshanikut, për çka do të sinjalizojnë edhe shenjat e komunikacionit.

SHARE