121,277.44 EURO U NDANË PËR BASHKËFINANCIMIN E GJASHTË PROJEKTEVE TË OJQ-ve TË MBËSHTETURA NGA FONDET E BE-së

Sot në Ministrinë e Administratës Publike janë nënshkruar marrëveshjet për bashkëfinancimin e gjashtë projekteve/programeve të organizatave joqeveritare të mbështetura nga fondet e Bashkimit Evropian për vitin 2022, të cilat janë duke u zbatuar në fusha të ndryshme me interes publik në Mal të Zi, në vlerë të përgjithshme prej 121,277,44 euro. “Qeveria e Malit të Zi njeh OJQ-të si partnerë të rëndësishëm në zbatimin e reformave sfiduese në rrugën e Malit të Zi drejt BE-së në zbatimin e politikave publike dhe do të vazhdojë të mbështesë fuqishëm partneritetin ndërmjet qeverisë dhe OJQ-ve, sepse vetëm një shoqëri e fortë civile kontribuon në zhvillimin dhe prosperitetin e shoqërisë sonë”, tha ministri i Administratës Publike Marash Dukaj në nënshkrimin e Marrëveshjes së Bashkëfinancimit. Ai ka theksuar se ky është vendimi i pestë për ndarjen e mjeteve këtë vit, por i pari në mandatin e Qeverisë së 43-të të Malit të Zi. “Deri më tani shuma totale e mjeteve të ndara është 355 mijë euro, me të cilat janë mbështetur 35 projekte dhe programe të OJQ-ve”, rikujtuan nga ministria. Sipas Ministrisë, Dukaj tha se është duke u zhvilluar procesi i miratimit të Strategjisë së re për bashkëpunim ndërmjet organeve të administratës publike dhe sektorit të OJQ-ve për periudhën 2022-2026 dhe se është duke u përgatitur një ligj i ri për OJQ-të për përmirësimin e partneritetit ndërmjet administratës shtetërore dhe sektorit të OJQ-ve. “Në përputhje me Ligjin për OJQ-të, Ministria shpalli tender publik për shpërndarjen e mjeteve për bashkëfinancimin e projekteve dhe programeve të OJQ-ve të mbështetura nga BE-ja, më 20 janar të këtij viti, dhe i cili në përputhje me buxhetin aktual planifikon të shpërndani 1 010 000,00 euro. Konkursi është i hapur deri më 1 dhjetor 2022, gjegjësisht derisa të jetë shpenzuar e gjithë shuma e mjeteve të ndara për këto qëllime”, ka përfunduar deklarata.

SHARE