MARKOVIQ: MBËSHTETJE PËR QYTETARËT DHE BIZNESET PREJ 40 MILION €

Kryeministri i Malit të Zi Dushko Markoviq prezantoi para publikut paketën e dytë të qeverisë për masat e ndihmës ekonomike për qytetarët dhe bizneset që Qeveria miratoi sot, efekti fiskal i të cilave është 71.4 milion EUR bruto, ose 40 milion EUR neto për tre muaj.

Kryeministri tha se paketa përfshin:

  1.  Mbështetje biznesi dhe punonjësish për mijëra sipërmarrës, ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme që kanë më shumë se 100,000 të punësuar. “Shtrirja e mbështetjes është shumë e gjerë, dhe përfshin punonjës në industri të mbyllura dhe të cenueshme, punonjës me pushim të paguar, punonjës në karantinë dhe vetë-izolim, deri në subvencione për punësim të ri”, tha Kryeministri;
  2. Përjashtimi nga pjesa fikse e faturës së energjisë elektrike për muajt prill, maj dhe qershor – i cili nuk do të ngarkohet për përdoruesit në aktivitete të mbyllura;
  3. Për më tepër, forcimi i instrumenteve të ndihmës financiare me Fondin e Investimeve dhe Zhvillimit, dhe pezullimi i disa pagesave të detyrueshme në favor të buxhetit;
  4. Një program specifik për të mbështetur bujqësinë dhe peshkimin, i cili është vetëm një pjesë e një pakete më të gjerë, e cila krijon kushtet për prodhim dhe rritje përmes angazhimit të të gjitha burimeve krijuese, prodhuese dhe përpunuese;
  5. Në fushën e taksave dhe doganave – shkurtimi i afateve të rimbursimit të TVSH-së, duke zgjatur kufirin e garancisë doganore për pagimin e borxhit doganor. “Për më tepër, ne po ndërhyjmë në fushën e pagave duke ulur pagat e funksionarëve A dhe B në Ligjin e Përfitimeve të Punonjësve në Sektorin Publik. Dua të theksoj se këta janë të punësuarit me pagat më të larta në administratën publike! ”- shpjegoi Kryeministri.
  6. Masat e reja në fushën e përfitimeve sociale, mbi bazën e të cilave do t’ju paguhemi ndihmë financiare për personat e papunë dhe një kategori tjetër pensionistësh, të cilët nuk ishin të përfshirë në paketën e parë të masave të ndihmës. Në pjesën e kategorive më të rrezikuara, Ndërmarrja Elektrike do të japë subvencione shtesë për ata përdorues që njihen tashmë si më të varfërit, ku subvencionet do të dyfishohen.

Markoviq tha se paketa e propozuar e masave tregon se Qeveria ka punuar shumë për të gjetur zgjidhjet më të mira dhe të sigurojë mundësi shtesë financiare për të mbështetur qytetarët tanë dhe ekonominë.

Kryeministri përsëri u bëri thirrje sipërmarrësve, kompanive, dhe veçanërisht sektorit bankar – të angazhojnë kapitalin e fituar dhe fitimin, dhe ta kthejnë atë në flukset ekonomike – aty ku është më e nevojshme, dhe të heqin dorë nga fitimi i pakushtëzuar.

Kryeministri përfundoi duke iu drejtuar shtypit me vlerësimin se Mali i Zi ka ndjekur rrugën e duhur me vite, dhe se të gjithë parametrat tregojnë se energjia jonë krijuese, individuale dhe kolektive, me një vizion të qartë strategjik, do të na bëjë të kthehemi në rrugën e zhvillimit dhe përparimit në kohën më të shkurtër të mundshme.

“Më vjen keq që opozita në parlament nuk e njohu atë që ne po bëjmë. Sot kemi rënë dakord që Fondi i Zhvillimit të Investimeve duhet të krijojë një linjë të veçantë për mediat sepse ata e merituan atë,” tha Markoviq.

SHARE