PËRMIRËSIMI I SISTEMIT TË PLANIFIKIMIT STRATEGJIK ËSHTË THELBËSOR PËR INTEGRIMIN SA MË EFIKAS TË MALIT TË ZI NË BE

 

Forcimi i sistemit të planifikimit dhe koordinimit të politikave publike, paralelisht dhe në përputhje me nevojat e negociatave për anëtarësim, rrit efikasitetin dhe efektivitetin e administratës publike dhe përshpejton pranimin e Malit të Zi në BE, deklaroi Sekretarja gjenerale e Qeverisë së MZ, Natasha Peshiq në konferencën  me temë “Rëndësia e procesit të planifikimit të politikave bazuar në rezultate për një integrim më të shpejtë në BE dhe rolin përkatës të Sekretariatit të Përgjithshëm të Qeverisë “, të mbajtur më 22 dhe 23 nëntor në Petrovcë.

Ajo tha se faza e pjekur në negociatat me BE-në, në të cilën nënkuptohet  që në pjesën e kritereve politike dhe qeverisjes së mirë, në mënyrë të përkushtuar dhe të strukturuar,  mendohet në përmirësimin e sistemit të planifikimit të politikave

SHARE