KEKOVIQ: GJYKATA KUSHTETUESE TË SHQYRTOJË VENDIMIN PËR PENSIONET

Më së voni deri nesër, Unioni i Sindikatave të Lira do të paraqesë në Gjykatën Kushtetuese iniciativën për shqyrtimin e vendimit sipas të cilit punonjësit tashmë do të mund të ushtrojnë të drejtën e pensionit vetëm nëse kanë 40 vite përvojë pune.

Nëse Gjykata Kushtetuese nuk e pranon iniciativën e Sindikatës, ajo organizatë sindikale do të propozojë sa më parë ndryshimet në ligjin për sigurimin pensional të invaliditetit në mbledhjen e re të Kuvendit.

“Megjithatë, për shkak të rëndësisë së kësaj çështjeje dhe ndikimit në mijëra qytetarë, nuk do të presim përgjigjen e Gjykatës Kushtetuese nëse do ta tërheqë këtë vendim për një vendim të ri dhe do të organizojë një diskutim publik për të, por tashmë po planifikojmë veprimet e radhës. Ne do të kontaktojmë grupet parlamentare, si dhe ministrinë përkatëse të Qeverisë së re, në rast se Gjykata Kushtetuese e refuzon nismën tonë dhe e dërgon një vendim të tillë në Fletoren Zyrtare, duke reaguar menjëherë duke miratuar ndryshime në Ligjin për Fondin PIO me qëllim që kjo normë të kthehet në sistemin juridik”, tha Sekretari i Përgjithshëm i Sindikatës, Srgja Kekoviq.

Të enjten e javës së kaluar, Gjykata Kushtetuese shfuqizoi nenin e ligjit sipas të cilit e drejta e pensionit të pleqërisë fitohet kur burri i siguruar mbush moshën 66 vjeç dhe gruaja mbush moshën 64 vjeç dhe të paktën 15 vjet përvojë secili, kështu që tashmë e vetmja kërkesë për të përfituar pension është plot 40 vjet përvojë sigurimi.

Arsyetimi për këtë vendim ishte gjoja diskriminim ndaj burrave.

“Jemi thellësisht të shqetësuar për faktin se Gjykata Kushtetuese, nën petkun e diskriminimit në lidhje me gjininë, shfuqizoi dispozitën e përmendur të nenit të ligjit për PIO, që u jepte mundësi kolegeve tona femra të ushtrojnë të drejtën e pensionit në kushte më të favorshme se kolegët tanë meshkuj”, tha Ivana Mihailloviq nga Unioni i Sindikatave të Lira.

Kryetari i Bordit Kryesor të USS-së dhe kryetar i Sindikatës së degës së Arsimit, Jovan Drashkoviq, vuri në dukje problemin shtesë për punëtorët në atë fushë, të shkaktuar nga shfuqizimi i këtij neni.

“I punësuar në arsim, vitet e përvojës në sigurim varen nga norma, për shembull, nëse punon me 50 për qind të normës, ai vit llogaritet si 50 për qind e përvojës në sigurim. Nëse dikush punon me gjysmë normë për 40 vjet, ai ka 20 vjet përvojë sigurimi. Nëse kjo situatë e krijuar me vendim të Gjykatës Kushtetuese do të mbetet kështu, një numër i madh i mësimdhënësve nuk do të mund të dilnin as në pension”, tha Drashkoviq.

SHARE