DUKAJ: AKADEMIA DIGJITALE PËR TË MËSUAR DHE PËRMIRËSUAR NJOHURITË DHE AFTËSITË

Me themelimin e Akademisë Digjitale për mësimin dhe përmirësimin e njohurive dhe aftësive të nevojshme për përshpejtimin e transformimit digjital, Qeveria e Malit të Zi dëshiron t’i përgjigjet nevojave të epokës digjitale dhe t’u ofrojë mundësi të gjitha segmenteve të shoqërisë.

“Sot, me mbështetjen e Qeverisë së Malit të Zi, në Fabrikën Digjitale M:tel, po promovojmë bashkëpunimin përmes projektit – Digital Academy, për mësimin dhe përmirësimin e njohurive dhe aftësive të nevojshme për përshpejtimin e transformimit digjital”, tha ministri i Administratës Publike Marash Dukaj. Ministri Dukaj tha se qëllimi i Ministrisë së Administratës Publike është rritja sistematike dhe e vazhdueshme e njohurive dhe forcimi i aftësive të pjesëmarrësve në fushën e shkrim-leximit digjital me projektin e Akademisë Digjitale, sepse është “një nga kushtet për një transformim të suksesshëm digjital të shoqërisë dhe ekonomisë digjitale”. Ai theksoi se ky projekt krijon një mundësi për të vendosur një proces sistematik dhe të vazhdueshëm të zhvillimit profesional, jo vetëm për nëpunësit civilë, punonjësit në ekonomi, por edhe për studentët, nxënësit, pensionistët dhe të gjithë të tjerët. “Digjitalizimi është një proces, është veprimi më i gjerë shoqëror i përbashkët për administratën publike, ekonominë, sektorin e arsimit dhe fusha të tjera të jetës dhe punës. Akademia Digjitale u konceptua padyshim si një hap përpara drejt qëllimit përfundimtar – Mali i Zi Digjital”, përfundoi Dukaj.

Drejtoresha ekzekutive e Mtel, Tatjana Mandiq, tha se ishte nder dhe kënaqësi që Ministria e Administratës Publike e njeh rëndësinë e fabrikës digjitale M:tel, si qendër për transformimin digjital të Malit të Zi, dhe se një e madhe dhe një projekt shumë i rëndësishëm shtetëror, siç është Akademia Digjitale. “Përmes Akademisë Digjitale së bashku me Ministrinë e Administratës Publike, përmes mjeteve të shumta digjitale, ne po fillojmë të krijojmë një të ardhme më të mirë për të gjithë ne, sepse janë aftësitë digjitale ato që e bëjnë botën të ecë përpara”, tha Mandiq.

SHARE