MINISTRIA E PAKICAVE MBAN KONFERENCË PËR SHTYP ME RASTIN E DY VJETORIT TË PUNËS

Ministria për të drejtat e njeriut dhe pakicave ne MZ mbajti konference për shtyp me rastin e dy vjetorit te punës.

Me ketë rast, Ministri për te drejtat e njeriut dhe pakicave ne Mal te Zi, z. Mehmed Zenka ka dorëzuar kontratë për 68 organizata joqeviratare, projektet dhe programet e te cilëve janë bere përmes përzgjedhjes se konkursit ne fushën e mbrojtjes se personave me aftësi te kufizuara nga diskriminimi dhe promovimi i barazisë gjinore, zhvillim e popujve dhe komuniteteve te tjera te pakicave kombëtare, përmirësimin e cilësisë se jetesës së LGBT dhe përfshirjes sociale etj.

SHARE