NË REGJISTRIMIN E BANORËVE DO TË MBETEN FEJA, GJUHA DHE KOMBI

Propozimi i Qendrës për Tranzicionin Demokratik (CDT) që me rastin e regjistrimit të banorëve të paraparë për në vitin e ardhshëm, të mos shënohen të dhënat mbi përkatësinë kombëtare dhe fetare dhe as për gjuhën, nuk është i pranueshëm për mandatorin Zdravko Krivokapiq, i është kumtuar gazetës “DAN” nga ekipi i tij i ekspertëve. Nga ky ekip i kanë deklaruar kësaj gazete se regjistrimi i banorëve nuk është as problem ekzistencial dhe as revanshizëm zgjedhor por një procedurë e thjeshtë statistikore, me të cilën askurrë më nuk guxohet të manipulohet për qëllime politike. Rregullativa e BE e cila i definon çështjet e regjistrimit nuk definon çështjen e dispozitës si pjesë përbërëse e anketimit, respektivisht të deklarimit për përcaktimin kombëtar, fetar ose gjuhësor, por edhe nuk i pengon anëtarët e veta që të regjistrojnë të dhëna të tilla nëse këtë e konsiderojnë si interes të vetin ka deklaruar për gazetën “Pobjeda” drejtorja e Drejtorisë për statistikë (MONSTAT), Gordana Radojeviq.

SHARE