NË RRJETIN E RI VETËM INSTITUCIONET SHËNDETËSORE SHTETËRORE

Qeveria e Malit të Zi ka miratuar Vendimin për rrjetin e ri të institucioneve shëndetësore, njoftoi Ministria e Shëndetësisë. “Duke ndjekur shembullin e vendeve përreth, pas hyrjes në fuqi të këtij Vendimi dhe në Malin e Zi, vetëm institucionet e kujdesit shëndetësor të themeluara nga shteti do të jenë në rrjet,” thanë nga ai departament. Për shërbimet shëndetësore që nuk mund të ofrohen brenda periudhës së parashikuar dhe në një mënyrë të kënaqshme në shëndetin publik, siç thonë ata, Fondi i Sigurimeve Shëndetësore do të lidhë marrëveshje të veçanta me institucione shëndetësore private pas një thirrje publike që do të publikohet sa më shpejt që të jetë e mundur. “Nuk do të ketë më monopol. Përkundrazi, ky vendim do t’u sigurojë qytetarëve një kujdes shëndetësor në kohë, më cilësor dhe më të arritshëm, sa më shpejt të jetë e mundur,” theksuan nga ai departament. Për të mos rrezikuar sigurimin e kujdesit shëndetësor, kontratat aktuale me institucionet shëndetësore private do të jenë të vlefshme, siç thonë ata, deri në përfundimin e kontratave të reja. “Kjo procedurë duhet të përfundojë në gjashtë muajt e ardhshëm,” tha Ministria e Shëndetësisë në një deklaratë.

SHARE