PROVIMET EKSTERNE DO TË MBAHEN NË KOHËN E PARASHIKUAR

Provimet eksterne të nxënësve në fund të ciklit të tretë të shkollës fillore dhe provimet eksterne për nxënësit e shkollave të mesme do të kryhet në përputhje me Kalendarin e Shkollës për vitin shkollor 2020/2021, duke respektuar masat në lidhje me parandalimin e epidemisë, njoftoi Ministria e Arsimit, Shkencës, Kulturës dhe Sporteve. Për ta bërë më të lehtë për nxënësit të ndjekin mësimin në tërësi si dhe të përgatiten për provimet, siç thuhet nga ai departament qeveritar, Instituti për Arsimin paraqiti një plan për zbatimin e mësimdhënies në shkollën fillore, gjimnazin, si dhe për lëndët e arsimit të përgjithshëm në shkollat ​​profesionale, në të cilën materiali u zvogëlua, dhe theksi u vu në njohuritë kryesore të nevojshme për arsimimin e vazhdueshëm në klasat e ardhshme.  Ata vërejnë se janë në koordinim të vazhdueshëm me Institutin e Shëndetit Publik dhe Ministrinë e Shëndetësisë.

SHARE