SOT NË KUVEND E MALIT TË ZI DISKUTOHET PËR LLOGARINË PËRFUNDIMTARE TË BUXHETIT

Sot në Kuvendin e Malit të Zi, deputetët ndër të tjera po diskutojnë për llogarinë përfundimtare të buxhetit për vitin e kaluar. Deputetët në Kuvend përfunduan diskutimin për ndryshimet në Ligjin për regjistrat e vendbanimit dhe qëndrimit dhe për të do të deklarohen më vonë. Ndryshimet, të cilat u iniciuan nga deputetët e Malit të Zi Demokratik, parashikojnë që një shtetas malazez mund të denoncojë ndryshimin e vendbanimit në bazë të dëshmisë së bashkëngjitur të pronësisë ose bashkëpronësisë së një apartamenti, shtëpie apo objekti tjetër banimi. Deputeti Momo Koprivica shpjegoi se ndryshimet në ligj nuk kanë të bëjnë me ndalimin e votimit të personave nga diaspora që kanë pronë dhe vendbanim të regjistruar në Mal të Zi, por po përpiqen të parandalojnë migrimin e votuesve përmes Malit të Zi nga zgjedhje në zgjedhje. Deputeti Dejan Gjuroviq tha se Ligji është kusht për regjistrimin e popullsisë në Mal të Zi. Deputetja Millosava Paunoviq tha se është dhënë një zgjidhje ligjore ku mund të regjistrohet vendbanimi ose ndryshimi, por në bazë të dëshmisë së bashkëngjitur të pronësisë ose bashkëpronësisë ose kontratës me qiradhënësin nëse nuk ka pronë. Bozhena Jellushiq nga LQ URA pyet pse nuk zgjidhet në mënyrë radikale dhe në një mënyrë që zgjidh numrin më të madh të manupulimeve. Deputeti, Sulo Mustafiq ka theksuar se ka frikë se këto ndryshime do të prekin diasporën dhe se nuk do të ketë marrëveshje me Partinë Boshnjake për qëllime të tilla.

SHARE