DUKAJ PARALAJMËRON PROJEKTLIGJIN JO MË VONË SE DERI MË 15 TETOR

Ministri i Administratës Publike Marash Dukaj tha për CdM se Projektligji për Qeverinë do t’i lihet Qeverisë deri në fund të muajit, ndërsa propozimi i Ligjit së voni deri më 15 tetor. “Projektligji për Qeverinë do të dorëzohet në Qeveri deri në fund të qershorit 2022, pas së cilës do të mbahet një debat publik dhe teksti i ligjit do të rinovohet në përputhje me sugjerimet nga ai”, tha ministri. Ai ka shpjeguar se Projektligji për Qeverinë do t’i dorëzohet Qeverisë për vendim jo më vonë se deri më 15 tetor 2022. Sipas tij, me miratimin e këtij ligji do të kodifikohen rregulloret në fushën e administratës shtetërore dhe në këtë mënyrë do të lehtësohet puna e Qeverisë, organeve shtetërore, por edhe qytetarëve dhe mediave që do të ishte më e lehtë dhe më efikase për të komunikuar. “Gjithashtu, do të rregullohen me saktësi marrëdhëniet mes Kuvendit dhe Qeverisë, ndërsa dispozita të veçanta të këtij ligji do t’i kushtohen rregullimit të kompetencave të Qeverisë dhe anëtarit të Qeverisë nga përfundimi i mandatit deri në zgjedhjen e Qeverisë së re, (“mandati teknik”), tha ministri Dukaj. Dukaj sqaron se me miratimin e Ligjit për Qeverinë, Ministria e Administratës Publike, si dhe Qeveria e 43-të e Malit të Zi do të tregojnë pjekurinë dhe seriozitetin e veprimeve të saj, të cilat përfundimisht do të rezultojnë në këtë dhe çdo Qeveri të ardhshme në përputhje me praktikat dhe parimet më të mira të qeverisjes së mirë, Qeveria e kryen funksionin e saj hapur dhe drejtuar ndaj qytetarëve të Malit të Zi.

SHARE