KOMISIONI EVROPIAN I DHA 30 MILIONË EURO MALIT TË ZI

Qeveria miratoi Informacionin për ndarjen e mbështetjes direkte buxhetore nga Komisioni Evropian për Malin e Zi për tejkalimin e krizës energjetike. Si pjesë e paketës së mbështetjes, KE ndau 30 milionë euro për Malin e Zi. “Në procesin e krijimit të kushteve për realizimin e mbështetjes, Ministria e Investimeve Kapitale realizoi një proces të gjerë konsultimi me të gjitha subjektet e energjisë elektrike dhe institucionet kompetente dhe pas shqyrtimit të praktikës së mirë ndërkombëtare, është përcaktuar struktura kornizë për shpenzimin e mjeteve të ndara”, thuhet në njoftim. Siç theksohet, përmes mekanizmave të tjerë në dispozicion, mbështetet shtesë nga Komisioni Evropian për zbatimin e të ashtuquajturit. Masat e reformës së butë të tregut të energjisë, një vlerë paraprake e vlerësuar rreth tre milionë euro grante.

SHARE