PROTESTË PARA PARLAMENTIT TË MZ

Nga kjo protestë ato deklaruan se nuk do ta lejojnë kategorizimin e tyre, pavarësisht nëse bëhet fjalë për nënat që ishin të punësuara para se të ushtronin këtë të drejtë, apo atyre që ishin të regjistruara në Entin për Punësim, apo atyre që ishin  më parë përdoruese të pensioneve.

Përfaqësuesja e Këshillit Koordinues të ish përfituesve të kompensimeve, Zhelka Savkoviq, tha se ato nuk do të heqin dorë nga protestat derisa të u kthehen 70% dhe 40% e pagës mesatare.

SHARE