NË TIVAR U MBAJT NJË SHKOLLË VERORE RAJONALE PËR TË RINJTË RRETH DIALOGUT DHE MËSIMIT GJATË PANDEMISË

Në Tivar nga 10 deri më 15 qershor 2021, u mbajt Shkolla Verore Rajonale e organizuar nga Bashkimi Pan-Evropian i Malit të Zi me Bashkimin Pan-Evropian të Bosnjës e Hercegovinës si një nga partnerët në projektin me titull: “Aspektet shumëdimensionale të demokracisë dhe identitetit: Dialogu dhe të mësuarit gjatë pandemisë COVID-19. ” Ajo mblodhi së bashku njëzet e pesë të rinj nga Shqipëria, Bosnja e Hercegovina, Mali i Zi dhe Serbia.

Qëllimet e shkollës verore janë të kuptojnë ndërlikimet e Ballkanit Perëndimor dhe aspektet shumëdimensionale të demokracisë dhe identitetit përmes dialogut, mësimit dhe shkëmbimit të njohurive dhe përvojave, dhe shkëmbimit të praktikave të mira në përmirësimin e pozitës së të rinjve në rajon dhe përfshirjen e të rinjve në hartimin e politikave.

Shkolla verore u hap nga prof. dr. Gordana Gjuroviq, Presidente e Bashkimit Pan-Evropian të Malit të Zi dhe ish-Ministre, Edin Kolenoviq, Shef i Zyrës Rajonale për Bashkëpunim me Rininë (RYCO) të Zyrës në Mal të Zi dhe Ambasadori Francez Christian Thimonier. Brenda programit pesë-ditor, tema të rëndësishme për të rinjtë dhe e ardhmja e rajonit u mbuluan me lektorë të shquar nga vendet e përmendura, njëri prej të cilëve është Msgr. prof. dr. Franjo Topiq, president nderi i Bashkimit Pan-Evropian të BeH dhe president nderi i HKD Napredak, kohët e fundit anëtar i plotë i Akademisë Evropiane të Shkencave dhe Arteve.

Haris Qutahija, Sekretari i Përgjithshëm i Bashkimit Pan-Evropian të BeH dhe një nga moderatorët e shkollës verore, tha se historia moderne e Ballkanit Perëndimor është shënuar nga konflikte ndëretnike, duke tërhequr kufijtë, nga frika dhe mosbesimi i ndërsjellë duke theksuar se shoqëria duhet të punojë shumë për të kapërcyer këto gjëra. Dialogu është mënyra e vetme për të lënë tmerret e së kaluarës dhe si një rajon të shkojë drejt një të ardhme të përbashkët evropiane bazuar në besim, respekt të ndërsjellë dhe bashkëpunim të ngushtë, sepse, padyshim, të rinjtë nga të gjitha vendet në rajon kanë të njëjtat probleme, përfundoi Qutahija.

Prof. Topiq, gjithashtu delegat në Konferencën e Peshkopëve të BiH për Dialogun, foli për ekumenizmin dhe dialogun si idetë më të mëdha të njëqind viteve të fundit. Ai përkujtoi shkurtimisht historinë e ekumenizmit nga shekulli i 19-të deri në ditët e sotme. Ai paraqiti dokumentin II. për Këshillin e Vatikanit për Ekumenizmin (UR) i cili thotë se të gjithë të krishterët duhet të jenë sa më afër Jezusit dhe kështu do të jenë më pranë njëri-tjetrit. Të krishterët dhe Kishat e tyre kanë shumë më tepër gjëra të përbashkëta se sa ato të ndryshme dhe kjo duhet të theksohet. Kisha Katolike si dhe teologjia janë shumë akumenikisht aktive. Kisha Katolike është e përkushtuar në mënyrë të prerë për ekumenizmin dhe dialogun. Ai gjithashtu foli për ekzistencën e ekumenizmit dhe dialogut në BeH në një masë të madhe, megjithëse gjithçka u bë më e vështirë, veçanërisht nga lufta e fundit.

Pasoi një diskutim i frytshëm i gjatë. Pjesëmarrësit gjithashtu vizituan disa kisha dhe xhami, dhe disa prej tyre hynë për herë të parë në një vend adhurimi të një besimi tjetër.

Mons. Topiq u prit gjithashtu nga Kryepeshkopi i Tivarit, Rrok Gjonlleshaj dhe famullitari lokal don Kelmendi Spaqi të cilët e njohën atë me situatën aktuale në atë dioqezë dhe famullinë e Tivarit.

Projekti “Aspektet shumëdimensionale të demokracisë dhe identitetit: Dialogu dhe mësimi në kohën e pandemisë COVID-19” u mbështet nga Zyra Rajonale për Bashkëpunim me Rininë (RYCO), Fondacioni K. Adenauer dhe Bashkimi Evropian.

Të gjithë pjesëmarrësit individualisht dhanë një pasqyrë të shkollës verore të mbajtur. Presidentja prof. Gjuroviq shprehu kënaqësinë me cilësinë e leksioneve dhe diskutimeve dhe njoftoi se Shkolla Verore e Rinisë do të mbahet çdo vit.

SHARE