NDALOHET NDALIMI I TRAFIKUT AJROR JO-KOMERCIAL

Trupi Koordinues Kombëtar për Sëmundjet Infektive dha pëlqimin e tij për ndryshimin e urdhrit për pezullimin e transportit publik të udhëtarëve në trafikun ajror ndërkombëtar dhe ndalimin e hyrjes së të huajve në Mal të Zi, duke përjashtuar trafikun ajror jo-komercial, pra transportin e pasagjerëve për nevoja të veta.

Kryhet me aplikimin e masave të përkohshme, të parapara nga TKK:

  1. avioni i përdorur për trafik ajror jo-komercial mund të ketë një kapacitet deri në 10 vende;
  2. ekuipazhi dhe pasagjerët janë të detyruar të vën maska ​​mbrojtëse kur zbresin nga avioni dhe gjatë qëndrimit të tyre në ndërtesën e aeroportit;
  3. kur hyjnë në Mal të Zi, pasagjerët dhe ekuipazhi duhet të kenë një testim të SARS-CoV-2 jo më të vjetër se 48 orë;
  4. pas hyrjes në Mal të Zi, masat e mbikëqyrjes shëndetësore do të merren ndaj pasagjerëve, në përputhje me rekomandimet e Institutit të Shëndetit Publik të Malit të Zi;
  5. për mbërritjen / largimin e pasagjerëve nga terminali deri tek akomodimi është e nevojshme të organizohet një transport special, në përputhje me rekomandimet e Institutit;
  6. gjatë qëndrimit në hotel ose në ndonjë akomodim tjetër, pasagjerët janë të detyruar të zbatojnë rekomandimet e Institutit të Shëndetit Publik.

Trupi Koordinues Kombëtar ra dakord të ndryshojë rendin e duhur që ndalon organizimin e lojërave të fatit, në mënyrë që të lejohet edhe organizimi i lojërave të fatit në kazino.

SHARE